เป็นอาหารที่แม่ปูทำแล้วจับถ่ายรูปยากมากๆไม่รู้จะจัดยังไ […]...