วัตถุดิบ ไข่ไก่ 4 ฟอง ไข่เค็ม 2 ฟอง ใครที่มองหาส […]...