วัตถุดิบ มะละกอ 100 กรัม พริกแดง 20 กรัม พริกแห้ […]...