วัตถุดิบ ไหลบัว 1 มัด กุ้งสด 20 ตัว มะเขือส้ม 10 […]...