วัตถุดิบ  ส่วนผสม (แป้งมะยงชิด) แป้งถั่วเขียวต้น […]...