วัตถุดิบ ปูม้าสด 4 ตัว มะม่วงเปรี้ยว 2 ลูก ไข่แดงเค็ม 5 […]...