วัตถุดิบ 1. ปลาเก๋าหั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม 2. เผ […]...