ส่วนผสม เนื้อหมูป่า 250 กรัม มะเขือเปราะ 5 ลูก ฟ […]...