วัตถุดิบ ข้าวหอมผสม 70%:30% ตราเอโร่ 200 กรัม น้ […]...