วัตถุดิบ 1. เห็ดนางฟ้า 1 กิโลกรัม 2. ข้าวมันปูหุ […]...