คาปูชิโน่

วัตถุดิบคาปูชิโน่

  1. ช็อตเอสเปรสโซ 30 มิลลิลิตร
  2. นมสด 120 มิลลิลิตร
  3. โฟมนมหนา 1 เซนติเมตร

วิธีทำคาปูชิโน่

  • เติมช็อตเอสเปรสโซลงไปในแก้วกาแฟ 1 ช็อต ทำนมสดให้ร้อนโดยทำการสตีม ตักโฟมนมหยอดลงตรงกลางถ้วยและเติมนมร้อน
  • ตามลงไปที่หลัง ให้ทิ่งระยะห่างของโฟมนมและขอบแก้ว 1/2 เซนติเมตร

 

ข้อมูล www.wongnai.com