วัตถุดิบ วัตถุดิบขนมกล้วย กล้วยน้ำว้า 8 ลูก แป้ง […]...