วัตถุดิบข้าวโพดทอดไส้นม ข้าวโพดดิบ 1 ฝัก แป้งเทม […]...