วัตถุดิบสำหรับทำซุป 1. น้ำเปล่า 2 ลิตร 2. คนอร์ซุปหมูก้ […]...