วัตถุดิบ พริกจินดา 7 เม็ด พริกชี้ฟ้า 3 เม็ด เนื้อปลาร้า […]...