วัตถุดิบหมักหมู หมูสันคอ 1 กิโลกรัม น้ำมันหอย 3 […]...