วัตถุดิบแป้งฟักทอง และไส้มันม่วง แป้งข้าวเหนียว […]...