วัตถุดิบสำหรับหมักไก่ เนื้อไก่ 100 กรัม น้ำตาลทรายไม่ขั […]...