วัตถุดิบ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 250 กรัม น้ำร้อน สำห […]...