วัตถุดิบ น้ำสะอาด 3 ลิตร กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ พริกแห้ […]...