วัตถุดิบ ข้าวโพดหวาน 1 ฝัก หัวไชเท้า ½ หัว เผือก […]...