วัตถุดิบพริกแกงคั่วใต้ 1. พริกแห้งแช่น้ำ 20 เม็ด 2. ข่า […]...