วัตถุดิบ ไส้อ่อน 1 กิโลกรัม คนอร์ ต้มยำก้อน 1 ก้ […]...