ลาเต้

 

 

วัตถุดิบลาเต้

  1. ช็อตเอสเปรสโซ 30 มิลลิลิตร
  2. นมสด 180 มิลลิลิตร
  3. โฟมนมหนา 1 เซนติเมตร

วิธีทำลาเต้

  • เติมช็อตเอสเปรสโซลงไปในแก้วกาแฟ 1 ช็อต ทำนมสดให้ร้อนโดยทำการสตีม รินนมร้อนลงในแก้วจนนมห่างจากปากแก้ว 1 เซนติเมตร ตักโฟมนมลงในแก้วให้เสมอกับขอบแก้ว แล้วตกแต่งลวดลายตามใจชอบ

 

 

 

ข้อมูล www.wongnai.com