วัตถุดิบ มังคุด 1 กิโลกรัม กุ้งสดลวก 5 ตัว หมูสั […]...