จำนวน ต่อ  ๑๐๐ คน เครื่องปรุง วุ้น 5กก. น้ำตาลทราย 6กก. […]...